? La Fiscalia General de l'Estat ha detectat un «clar» increment dels casos de delictes sexuals els últims anys. La Memòria del Ministeri Públic de l'any 2018 presentada a l'acte d'obertura de l'any judicial recull una pujada del 23,2% dels procediments iniciats per aquests delictes, fins a arribar l'any passat als 18.986. El Ministeri Públic explica que un «rellevant» nombre d'aquests delictes tenen menors com a víctimes, es duen a terme «per persones properes a la víctima» i no es tracta d'actes aïllats, «sinó repetits durant apreciables períodes de temps», i suggereix una mesura per disminuir aquests casos: la instal·lació de càmeres a les classes.

«La gravetat de certes denúncies i el caràcter delicat dels entorns en què es produeixen els fets (espais de custòdia de menors per a la seva cura i educació) podria portar a normalitzar l'adopció de mesures d'enregistrament en vídeo d'espais tancats (despatxos, aules...)», estableix la Fiscalia. Aquestes gravacions dissuadirien de la comissió del delicte.