El Govern va tornar a aprovar ahir «sense cap modificació» el decret que regula l'impost sobre begudes ensucrades envasades que el TSJC va anul·lar el juliol per defectes de forma en la seva tramitació. El nou text pretén «dotar de seguretat jurídica i fer front a un eventual buit legal» davant de la decisió del TSJC, que no és una sentència ferma i que, segons l'executiu, «tampoc afecta la legalitat del tribut», que segueix vigent. En aquest sentit, el decret anul·lat regulava qüestions tècniques com ara quan s'ha d'ingressar l'impost, un període que es manté entre els dies 1 i 20 del mes següent a cada trimestre.

El decret també detalla la definició de beguda ensucrada, i diu que d'acord amb la normativa comunitària queden excloses de la tributació les begudes que s'envasen a petició del consumidor a la mateixa botiga o per a la venda immediata. Sí que s'hi inclouen, en canvi, les que se subministren a través d'un sortidor.