El departament de Salut ha reconegut un «endarreriment temporal» per proveir els centres de vacunes contra el virus de papil·loma humà i començarà a distribuir-ne les dosis als centres amb més demanda dimarts vinent i preveu que arribin a tots els centres en deu dies.

La conselleria argumenta que l'increment de necessitats i els terminis de temps necessaris per tramitar la contractació pública fan que durant unes setmanes s'hagi ajornat l'administració d'algunes dosis.

L'endarreriment ha estat «temporal» i «en cap cas ha suposat una modificació de les indicacions, que segueixen sent actives», segons va informar ahir Salut en un comunicat.

El nombre de dosis comprades els darrers anys han augmentat seguint l'ampliació d'indicacions, de manera que el 2016 es van lliurar als centres vacunals unes 70.000 dosis, al 2017 més de 88.000 i al 2018 més de 95.000, amb una despesa aproximada de 4 milions d'euros l'any.

Ampliació de vacunes

Seguint les indicacions del nou Manual de vacunacions, al juny del 2018, a Catalunya es van ampliar les indicacions de vacunació selectiva contra el virus del papil·loma humà (VPH), incloent-hi homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes fins als 26 anys, treballadors i treballadores del sexe fins als 26 anys i persones que han estat víctimes d'abús sexual fins als 26 anys.

Aquestes indicacions es van afegir a les de la vacunació sistemàtica que es va iniciar a Catalu-nya el curs 2008-2009 en noies de sisè curs d'educació primària, de 11 o 12 anys, i a les de vacunació selectiva que ja eren actives per a dones a les quals s'ha diagnosticat una neoplàsia intraepitelial cervical moderada o d'un grau més avançat o un adenocarcinoma endocervical in situ fins a 1 any després de la intervenció. També era activa la vacunació per a dones i homes amb infecció pel VIH fins als 26 anys i dones amb trasplantament de progenitors hemopoètics (TPH) fins als 26 anys.