Les companyies elèctriques, principalment Endesa, invertiran un total de 727,8 milions d'euros en distribució a Catalunya durant el període 2020-2022. Així ho va explicar el director general d'Energia de la Generalitat, Pere Palacín, que va aclarir que Endesa, amb una forta implantació a Catalunya, assumirà el gruix de l'esmentada inversió, amb 674,1 milions d'euros, mentre que la resta de distribuïdores elèctriques aportaran 53,6 milions fins el 2022. En total, s'invertiran 254,7 milions el 2020; 259,9 milions el 2021 i 213 milions el 2022.

Endesa ja va donar a conèixer al juliol la magnitud de les seves inversions fins al 2022 per millorar les infraestructures elèctriques, encara que es desconeixia la quantia global de la inversió en distribució elèctrica a Catalunya. Aquestes inversions permetran reforçar les xarxes d'alta, mitjana i baixa tensió a tot el territori català per consolidar i millorar la qualitat del servei.

La renovació i millora de les línies elèctriques, l'automatització dels sistemes usats per operar la infraestructura i l'augment de la capacitat de la xarxa de distribució en alta tensió són alguns dels objectius d'aquestes inversions. Les esmentades inversions consten en els plans que les compa-nyies presenten a la Generalitat, que al seu torn introdueix les millores que considera oportunes, va recordar Palacín.