La CUP ha iniciat el procediment per crear l'equip 50/60, un òrgan format per militants escollits per les assemblees que proposarà una candidatura per al nou secretariat. És previst que aquest equip presenti la seva candidatura en el procés d'elecció que s'iniciarà el 7 d'octubre i finalitzarà el 9 de novembre. A la primera fase, les assemblees locals i territorials poden formular propostes de noms per integrar l'equip, amb un màxim de deu persones per assemblea territorial. En la segona, les assemblees valoraran qui integrarà els 50/60 noms i, posteriorment, la llista definitiva serà escollida al Consell Polític del 5 d'octubre. En la tercera fase, les 50/60 persones militants acordades impulsaran una «dinàmica de trobades de debat, de discussió i treball polític sobre la base dels acords de l'assemblea nacional, de forma coordinada amb el secretariat nacional i el grup parlamentari de la CUP Crida Constituent».