Dins un escenari social tan canviant s'obren pas preocupacions que entronquen amb problemes que ja estan situats en l'agenda ciutadana en espera que, igualment, acabin figurant de forma definitiva i amb més fermesa en la dels polítics. Segons l'estudi elaborat pel departament d'Estudis Socials i Opinió Pública de la Fundació BBVA, que pren com a base 1.500 entrevistes en els cinc països més poblats d'Europa, entre els quals Espanya, en aquest moment la ciutadania està «seriosament» preocupada pel canvi climàtic, el terrorisme internacional que ha colpejat gairebé tots els grans països del continent, un ciberatac lligat a la gran importància en l'actual escenari de les noves tecnologies i l'impacte de la immigració.

En el cas espanyol, no obstant això, són el canvi climàtic i la immigració, per aquest ordre, els que s'han instal·lat entre les preocupacions ciutadanes. És cridanera la resposta d'una majoria dels enquestats -la meitat- sobre l'arribada d'estrangers al territori nacional. Aposten, en un percentatge superior en 20 punts a la mitjana europea, per un règim que permeti l'arribada d'immigrants, encara que, això sí, vinculats a un contracte laboral. Aquesta visió cal emmarcar-la dins una enquesta en la qual els espanyols se situen ells mateixos en una posició més a l'esquerra que en la resta d'Europa, es declaren votants en funció de criteris ideològics per sobre dels professionals i en una escena política en la qual, per primera vegada, una força parlamentària -els ultres de Vox- esgrimeix un discurs amb tints clarament xenòfobs.

I quins canals tenen els ciutadans per accedir a tot el volum d'informació que es mou en aquest moment?

La televisió és el principal mitjà de comunicació que nodreix una societat que, en general, considera més fiables els suports convencionals davant de les xarxes socials, que es consideren el principal focus de les fake news malgrat ser la font a la qual recorren els joves.