Unió de Pagesos (UP) prepara, juntament amb organitzacions d'Unió d'Unions, una demanda col·lectiva contra Agroseguro perquè considera que l'empresa a la qual va encarregar la determinació de les afectacions per pèrdua de pastures va utilitzar una metodologia errònia i, com a conseqüència, molts ramaders de les comarques de muntanya no podran cobrar les compensacions que els corresponen. El sindicat organitzarà assemblees informatives en aquestes zones per explicar aquesta situació. La interpretació de les dades no s'ha fet de manera correcta per part de l'empresa a la qual Agroseguro ha encarregat enguany aquesta tasca, segons ha informat a UP el Laboratori de Teledetecció de la Universitat de Valladolid, entitat que s'havia fet càrrec de la mateixa feina durant els últims 20 anys.

Segons el laboratori, la nova empresa ha comparat les dades diàries ja tractades d'una web nord-americana lliure i gratuïta amb els índexs de vegetació que havia calculat el laboratori de la Universitat de Valladolid entre el 2000 i el 2017.

Segons el sindicat, com a conseqüència d'aquesta incorrecció, molts ramaders no rebran la indemnització per la qual van contractar l'assegurança tot i haver patit un estiu especialment difícil per la manca de pastures. Aquesta situació els ha obligat a baixar els animals de les pastures abans d'hora. A més, no han pogut collir el volum de farratge habitual en les zones de secà per poder alimentar el bestiar la resta de mesos, i els ha calgut comprar aliments que, per la seva escassetat, enguany són més cars.

El sindicat va advertir tant Agroseguro com ENESA (Entitat Estatal d'Assegurances Agràries) d'aquesta situació, i va reclamar que l'empresa contractada revisés el sistema de detecció, corregís els paràmetres que determinen la indemnització i compensés els afectats. Davant la negativa d'ambdues entitats a dur a terme la revisió, Unió de Pagesos posarà a disposició dels ramaders una demanda col·lectiva, les condicions de la qual explicarà en assemblees a diverses comarques de muntanya les properes setmanes.

Unió de Pagesos també va transmetre la queixa per aquesta situació al Departament d'Agricultura com a membre de la Comissió Territorial d'Assegurances Agràries.

El sindicat lamenta la greu manca d'objectivitat del Ministeri, que permet l'incompliment de la legalitat i les clàusules contractuals, i considera que aquesta actitud perjudica els ramaders professionals que confien en el funcionament del sistema d'assegurances. A més, els afectats són els sectors ramaders extensius, considerats més sensibles perquè es localitzen majoritàriament en zones amb limitacions naturals i amb situacions econòmiques difícils, mentre que la seva funció hauria de rebre els suports necessaris atenent als beneficis reconeguts que aporta a la societat i al medi ambient.