El conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, i el delegat de la Comissió Islàmica d'Espanya a les Illes Balears, Mahfouz Salim Abu Mahfouz, han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'articular les condicions en què s'ha de desenvolupar l'ensenyament de la religió islàmica en els centres docents sostinguts amb fons públics, en aplicació de l'Acord de cooperació de l'Estat amb la Comissió islàmica d'Espanya.

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la Comissió Islàmica volen establir unes condicions objectives per les quals els pares, les mares o els tutors dels alumnes puguin exercir el dret que tenen que els seus fills rebin en els centres docents sostinguts amb fons públics no universitaris l'ensenyament de la religió islàmica, sempre que així ho decideixin en virtut de les seves pròpies conviccions.

En virtut del conveni les dues parts treballaran amb l'objectiu que en el curs 2020/21 es podran impartir classes de religió en un nombre màxim de 10 centres docents mantinguts amb diners públics. D'acord amb les possibilitats pressupostàries cada any es podran ampliar el nombre de centres docents fins a cobrir la demanda d'aquest ensenyament.