El 28,6% dels nens de Catalunya estan en risc de pobresa, segons un estudi d'Unicef que alerta que aquest indicador ha augmentat 3,6 punts percentuals en un any.

L'Unicef Comitè Catalunya ha actualitzat les dades publicades per aquesta entitat al maig del 2018, en el marc de «L'agenda 2030», que va elaborar a partir de la informació facilitada per diversos organismes i quan ja apuntava les mesures que s'havien portar a terme per aconseguir els objectius marcats per l'Unicef en l'Agenda 2030.

L'informe també alerta que una de cada quatre llars amb fills a Catalunya està en risc de pobresa i que en el cas de les famílies monoparentals la xifra es dispara fins a quatre de cada deu llars.

Pel que fa a la taxa Arope, que a més de la pobresa en termes monetaris mesura també la carència material severa o la baixa intensitat laboral de la llar on es viu i la falta d'activitat social, segons l'informe gairebé 1 de cada 3 nens i adolescents es troben en aquesta situació, cosa que significa un augment del 4,6% i està lluny també de la mitjana europea.

Segons les dades exposades, la tendència «ens allunya d'aconseguir erradicar la pobresa infantil a Catalunya i per tant dels objectius marcats per l'Unicef en l'Agenda 2030», afegeix l'estudi.

Entre les propostes per assolir els objectius de l'Agenda 2030, l'Unicef proposa augmentar la inversió social en infància i famílies, establir una prestació per fill de caràcter universal el titular de la qual sigui el nen, fomentar l'educació de qualitat i enfortir les polítiques de lluita contra la pobresa i l'exclusió social infantil. Sobre la taxa d'abandonament escolar, l'informe revela que «no ha remès i segueix estancada en el 17%», mentre que la inversió pública en educació «segueix reduint-se i està en el 3,56% del PIB». Amb l'horitzó del 2030, per aconseguir una educació inclusiva de qualitat, l'Unicef proposa augmentar la inversió en educació i prioritzar als nens amb algun factor de vulnerabilitat.

Unicef remarca la necessitat d'incidir per reduir l'abandonament escolar, acabar amb la segregació, avançar cap a la gratuïtat en la franja 0-3 i garantir l'accés gratuït a tots els nens a un mínim d'activitats educatives extraescolars, culturals i esportives.

L'entitat critica a l'informe que l'aportació de la Generalitat al desenvolupament «segueix estant molt lluny dels compromisos adoptats i molt lluny de les xifres prèvies a les dràstiques retallades que es van aplicar el 2010».