Onze mil científics d'arreu del món han alertat que la Terra «afronta una emergència climàtica». Ho han fet a través d'un manifest que signen de manera conjunta i que publica la revista Bioscience. El text va acompanyat de dades recopilades durant els últims 40 anys que deixen constància de la urgència del problema. Per això proposen 6 mesures per combatre de manera decidida el problema. Algunes de conegudes, com una reducció dels combustibles fòssils o de la dieta basada en productes carnis, però d'altres que poden ser controvertides, com una reducció de la població mundial, que creix a ritme de 80 milions de persones anuals.