Les famílies catalanes aporten als centres educatius públics 150 milions d'euros a l'any en concepte de material, sortides i donacions econòmiques o de material, que haurien de sufragar el departament d'Educació.

Així ho ha denunciat la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC) durant la presentació d'un estudi que han dut a terme entre 1.202 de les seves AMPA i AFA associades, que representen el 52% dels centres educatius de primària i secundària públics de Catalunya.

L'estudi denuncia que el 96% dels centres educatius públics cobren una quota de material escolar a les famílies, que paguen una mitjana de 88 euros cada curs. Aquesta xifra multiplicada pels 742.852 alumnes dels col·legis públics dona el resultat que «el departament d'Educació estalvia més de 65.300.000 euros en compra de material cada curs», va dir l'analista de l'observatori de dades de la FaPaC, Claudia Chia.

Pel que fa a les sortides dels infants dins l'horari escolar, la FaPaC ha conclòs que les famílies paguen una mitjana de 105,60 euros a l'any, de manera que «Educació deixa de pagar 78.400.000 euros que es carreguen sobre les famílies catalanes».

L'estudi afegeix que a això s'han de sumar els 4.295.389 milions que els col·legis reben en concepte de donacions de les AMPA, fet que «implica que cada AMPA aporta al seu centre educatiu més de 4.000 euros a l'any de mitjana».

Es tracta d'una quantitat «gens menyspreable si es té en compte que el pressupost d'Educació per al funcionament dels centres educatius no arriba als 89 milions d'euros», va remarcar Chia. Aquestes aportacions es tradueixen en donacions econòmiques o en donacions en espècies, com la compra d'ordinadors o mobiliari, o contractacions de personal educatiu específic, segons l'estudi.

La responsable de la FaPaC va denunciar que les famílies «estan suportant la manca de professionals en el sistema públic» i va destacar que «100 dels centres enquestats disposen de professionals contractats per les AMPA o AFA per desenvolupar tasques educatives en horari lectiu». Amb aquesta «irregularitat», Educació «eludeix la seva responsabilitat en matèria de riscos laborals i pel que fa a les actuacions d'aquests professionals cap als alumnes», segons la responsable de l'àrea jurídica de la FaPaC, Lidón Gasull.

Les famílies «estan interioritzant com a normal el pagament de les quotes», va alertar Lidón Gasull.