La recaptació impositiva relacionada amb l'activitat immobiliària comença a estancar-se a Catalunya. La Generalitat va ingressar fins al setembre 1.147,9 milions d'euros per l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), el 0,9% menys que fa un any. Aquesta dinàmica afecta, de fet, el conjunt de l'Estat.

Després de sis anys consecutius de creixement, l'ITP, que grava la compravenda d'habitatges de segona mà, entre d'altres, ha anat disminuint de mica en mica la recaptació a mesura que avançava el 2019 , ja que l'activitat del sector immobiliari també ha descendit. Així ho reconeix el mateix departament d'Economia de la Generalitat en el seu últim informe mensual d'execució, on assegura que l'impost sobre transmissions patrimonials «presenta un estancament».

La situació afecta, però, tot l'Estat, on els ingressos per transmissions patrimonials han caigut el 3,6% de mitjana fins al setembre. De fet, Catalunya és dels territoris on ha arribat més tard l'estancament dels ingressos, ja que bona part de les comunitats ja registren caigudes més pronunciades en la recaptació.

Tot i que el Govern es proposa recaptar 1.582,6 milions d'euros al tancament del 2019 per ITP, més que els 1.528,47 milions ingressats el 2018, l'evolució de recaptació ja és pràcticament plana fins al setembre. L'única excepció a aquesta caiguda és l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD), que ha permès ingressar a la Generalitat 420.600.000 fins al setembre, el 9,9% més. De fet, el Govern va aprovar el juliol un augment de l'1,5 a 2% del tipus impositiu de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD), que ara paga la banca, un canvi legal que va estimar que li aportaria 81,9 milions d'euros més l'any i que ha situat Catalunya com la comunitat autònoma amb el tipus més alt en aquest tribut.

Habitatges buits

De gener a setembre també va caure un altre impost relacionat amb l'immobiliari, l'impost sobre els habitatges buits, en aquest cas el 27,6%, fins als 11,8 milions, «en part perquè s'ha reduït el nombre d'habitatges buits», tal com recull l'informe. Una altra raó que explica el descens de la recaptació és «l'increment de les operacions de transmissió d'actius immobiliaris cap als fons d'inversió», que «interromp el termini de desocupació fixat per la llei», apunta el departament d'Economia en aquest informe mensual.

L'Impost de Transmissions Patrimonials i el d'AJD, que grava qüestions com els préstecs hipotecaris, aporten més de la meitat de la recaptació total dels tributs gestionats per la Generalitat. El 2013 la Generalitat va trencar la tendència a la baixa en recaptació per ITP i va obtenir 737,9 milions d'euros, el 3,8% més que l'any anterior. Amb tot, el gran salt es va fer el 2014, quan es van ingressar 959,2 milions per ITP, el 29,9% més que el 2013, gràcies a la reactivació del mercat immobiliari, animada per la recuperació econòmica. A partir d'aquí, hi va haver augments de dos dígits en els ingressos i el 2015 es van recaptar 1.095,1 milions per ITP; 1.245,1 milions el 2016, 1.475,3 milions el 2017 i 1.528,4 milions el 2018.

La Generalitat assumeix des de l'1 de setembre del 2017 la recaptació plena dels principals impostos cedits per l'Estat, com l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i el de Successions i Donacions, funció delegada fins llavors als registradors de la propietat.