El Govern central pagarà un total d'1,67 milions d'euros a les famílies dels alumnes de Catalunya i el País Valencià que van matricular els seus fills en centres privats perquè cursessin els estudis en castellà. Dels 1.671.648 euros que paga el Govern central, 861.537 ja van ser reemborsats a les famílies de 172 alumnes (167 de Catalunya i 5 del País Valencià) que van haver de seguir tres cursos escolars (de 2014 a 2017) en centres privats, i la resta, 810.111 euros, els pagarà ara a 171 estudiants de Catalunya que van haver de fer el mateix el curs passat.

Amb aquesta decisió, adoptada ahir al Consell de Ministres per donar compliment a una sentència de Tribunal Constitucional, el Govern central reemborsa a les famílies la despesa generada per optar per un ensenyament privat en castellà de conformitat amb el que disposa la Lomce i que va ser declarat inconstitucional el febrer del 2018.

Segons informava ahir en una nota el ministeri d'Educació, el Consell de Ministres va aprovar dos acords per pagar les esmentades compensacions endarrerides i va ratificar les ja abonades.

El Tribunal Constitucional, el febrer del 2018, va declarar nul el sistema inclòs a la Lomce, del 2013, pel qual s'abonava les despeses d'escolarització en castellà en centres privats als alumnes que estudiessin en comunitats autònomes amb una altra llengua cooficial. Després de declarar aquest mecanisme inconstitucional, el Govern ha procedit a indemnitzar les famílies que es van acollir a aquest sistema abans que s'anul·lés.