Francisco Franco va deixar 28,5 milions de pessetes (gairebé 1,8 milions d'euros avui) en la seva herència per a la seva dona, Carmen Polo, i la seva filla Carmen, segons el testament que publicava ahir el diari El Mundo i que va fer el dictador el 20 de febrer del 1968, gairebé vuit anys abans de la seva defunció.

El patrimoni que va llegar a la seva dona i la seva filla estava format pel Pazo de Meirás i altres finques i immobles, valors en societats i comptes, si bé el palauet se-nyorial situat al municipi de Sada, a la Corunya, constitueix la part més valuosa de l'herència.

En el testament que divulga el diari es fa constar, a més, que deixa «a la lliure determinació dels seus hereus, que després nomenarà, tot el relatiu al seu enterrament, funeral i altres sufragis que hauran de celebrar-se per a la seva ànima». Quant a l'herència que llega a la seva dona i a la filla, s'exposa en el document el seu desig que, mentre visqui, la seva esposa no practiqui la divisió de l'herència, sinó que s'administri i usufructuïn tots els béns en què consisteixi.

El testament, que segons El Mundo va ser obert davant el notari Sergio González Collado, constava de la societat conjugal de Francisco Franco i Carmen Polo, que tenia 28.500.315,38 pessetes (171.290 euros), que mitjançant l'actualització de la renda, seguint l'IPC, avui equivaldrien a 1.778.165 euros.

Segons publica el diari, Carmen Polo es va quedar amb la meitat de la seva participació en els guanys (14.250.157,69 pessetes) i el terç de lliure disposició (4.750.052,56 pessetes) després de la renúncia de la vídua de Franco a la quota legal usufructuària. Carmen Franco va rebre, per part seva, 9.500.105,13 pessetes. En diferents comptes, tres a Oviedo i una a Madrid, Franco i la seva dona tenien un saldo total d'1.004.890,38 pessetes (6.039,51 euros), en renda actualitzada 62.693,04 euros, i en accions de diferents companyies, 1.457.425 pessetes (8.759,30 euros), que ara equivaldria a 90.930,29 euros. El Pazo de Meirás estava valorat en 14 milions de pessetes de llavors, que avui serien 840.827,91 euros, si bé en els anys successius al testament Franco va adquirir parcel·les adjacents al pazo valorades en 2 milions de pessetes.