L'Hospital de Sant Pau de Barcelona practica una nova tècnica quirúrgica pionera a Catalunya en càncer de pulmó que permet, a través d'una única incisió per sota del xifoide, l'os inferior de l'estèrnum, extirpar el lòbul pulmonar afectat i els ganglis, evitant el dolor postoperatori.

Segons ha explicat un dels metges que lidera l'equip de Cirurgia Toràcica de l'Hospital, el doctor Joan Carles Trujillo, «la cirurgia mínimament invasiva per combatre el càncer de pulmó en els seus estadis inicials es fa servir cada vegada més, de manera que un 50% dels pacients que el pateixen a tot el país el superen mitjançant aquesta tècnica».

No obstant això, l'Hospital de Sant Pau ha anat un pas més enllà en aquest tipus de cirurgies videoassistides, realitzant la lobectomia «a través d'una incisió que no travessa les costelles, per sota del xifoide, que permet no tocar els nervis que causen el dolor al pacient», ha assenyalat Trujillo. L'objectiu és extreure el lòbul afectat, però també els ganglis que són a prop de la zona danyada, i per això es practica en la mateixa intervenció una extracció dels ganglis (limfadenectomia) a través d'un accés transcervical.

En paraules d'una altra de les cirurgianes que ha dut a terme l'operació, la doctora Elisabeth Martínez-Tellez, «la combinació d'aquestes dues tècniques permet una resecció completa del càncer, sobretot en relació amb els ganglis, que són de difícil accés via subxifoidea».

Així, aquesta intervenció quirúrgica possibilita als metges arribar, en una mateixa operació, a les dues cavitats pleurals, tant del pulmó dret com de l'esquerre, i al pericardi, la membrana que envolta el cor.

L'avantatge principal d'aquest tipus d'intervenció quirúrgica, segons ha destacat la responsable d'Anestesiologia Toràcica, la doctora Anna Parera, és la disminució del dolor postoperatori «d'una de les cirurgies més doloroses per als pacients». «L'abordatge toràcic -ha afegit Parera- es tradueix en el 40% dels casos en una cronificació del dolor posterior a l'operació, cosa que ens estalviem amb la intervenció subxifoidea».

En una toracotomia regular, el postoperatori del pacient requereix fàrmacs antiinflamatoris no esteroides (AINES), paracetamol i l'ús de catèter paravertebral o epidural que subministri medicaments de rescat com la morfina. «No obstant això, amb aquest tipus de cirurgia el pacient només necessitarà AINES i paracetamol i cap rescat de morfina endovenosa», ha apuntat Parera. Això es tradueix en un postoperatori menys agressiu i en una menor estada hospitalària, un element important tenint en compte que, com ha indicat el director de Cirurgia Toràcica de l'hospital, el doctor Josep Belda, cada vegada hi ha més casos de càncer de pulmó a tractar amb cirurgia mínimament invasiva. «La cirurgia mínimament invasiva per combatre el càncer de pulmó s'aplicava en el 8% dels casos el 2015. El 2018, els casos que es tracten mitjançant aquesta tècnica suposen el 72% del total, el que repercuteix dràsticament en una reducció de l'estada hospitalària, que ha passat dels 8,8 dies el 2015 als 3 dies i escaig el 2018», ha comentat Belda.

Els cirurgians encarregats d'aquesta operació pionera que s'ha posat en pràctica a l'Hospital de Sant Pau, realitzada a una pacient de 57 anys amb lesió sospitosa de malignitat al lòbul mig del pulmó, han recalcat que aquest tipus d'intervenció quirúrgica ha d'usar-se només quan el tumor es trobi en els lòbuls mitjans o superiors (en la majoria dels casos).