El Tribunal Europeu de Drets Humanspel fet que el Tribunal Constitucional hagi tornat a inadmetre els recursos d'empara dels presoners d'ETA Ismael Berasategi Escudero i Rufino Arriga Arruabarrena, que van demanar que fos computada la condemna complerta a França per rebaixar la condemna a Espanya.

El tribunal considera que "com a mínim han sofert una manca de seguretat jurídica pel que fa al dret al recurs d'empara", però no avala computar les penes complertes a França ni donar indemnitzacions per danys morals i despeses.