El jutge de Palamós ha denegat el desig d'una mare d'inscriure oficialment a la seva filla amb el nom de Pau en considerar que aquest podria donar lloc a confusions de gènere.

La decisió a la qual ha arribat el magistrat arriba després de rebre l'acord del Registre de la Bisbal en la que argumenta que l'actual codi civil, en el seu article 54, prohibeix donar noms que perjudiquin la persona, facin confusa la identificació o indueixin a error sobre el sexe.

És aquest últim criteri el que ha valorat el Registre per denegar la petició de registre instant a la mare a escollir-ne un altre o a anteposar-hi Maria al designat per evitar aquesta pretesa confusió en el 'sexe' de la petita, nascuda aquest mes de novembre.