La sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès cautelarment els tres decrets de la Generalitat del mes de juny per crear delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia, després que el ministeri d'Exteriors espanyol hi recorregués en contra a l'octubre. El ministeri assegura que l'activitat de les oficines de la Generalitat a l'exterior és «nociva per als interessos de l'Estat», i que tenen un «paper ben definit dins del pla secessionista». I afegeixen que es pot «preveure» que les noves delegacions seguiran «una línia d'actuació semblant». El departament d'Acció Exterior de la Generalitat està «valorant l'abast judicial de la mesura».

En una interlocutòria de 12 pàgines, la secció cinquena de la sala recorda que una sentència del Tribunal Constitucional del 2016 va anul·lar la llei d'acció exterior de Catalunya del 2014 amb l'argument que l'Estat té la competència exclusiva en relacions internacionals bilaterals de caire polític, i les autonomies només poden fer promoció econòmica i cultural o accions de cooperació al desenvolupament.

Tot i que els decrets de la Generalitat limiten les relacions a «l'àmbit de les competències de la Generalitat», el tribunal considera que en aquest moment no es pot «ignorar la dimensió política que la mateixa administració demandada atribueix al contingut dels decrets impugnats», basant-se, entre altres coses, en les declaracions públiques de dirigents polítics catalans. De fet, aquestes declaracions, diu el tribunal, «no permeten descartar el desbordament de les competències invocades».

El tribunal considera que les previsions de l'article 2.a dels tres decrets, que preveu «promoure i coordinar les relacions bilaterals amb les autoritats» dels països corresponents, poden «generar interferències en la política exterior de l'estat i pertorbar-ne el contingut i confusió en tercers estats i organitzacions internacionals sobre l'abast de l'acció exterior de la Generalitat». Això generaria «danys difícils de reparar» per la desconfiança provocada per les actuacions de Catalunya al marge de l'Estat. El tribunal al·lega, a més, que el TC ha suspès també el Pla estratègic d'Acció Exterior i de relacions amb la Unió Europea per motius semblants.

El tribunal recorda que, en canvi, les oficines d'Acció Exterior, de Comerç i Inversions de Catalunya a Buenos Aires i Ciutat de Mèxic podran seguir funcionant sense problemes.