Els errors formals, l'existència de possibles contradiccions i la necessitat d'una major fonamentació han motivat la devolució del veredicte del jurat popular encarregat de dirimir el grau de culpabilitat de José Enrique Abuín Gey, el Xiclet, en el crim de la jove de 18 anys Diana Quer.

Fonts judicials han indicat a la premsa que aquest ha estat retornat al entendre el magistrat president Àngel Pantín que hi ha "errors formals" i totes les parts s'hi han mostrat d'acord. Les deficiències més importants són aquesta motivació "una mica pobre" i aquestes contradiccions entre una pregunta i una altra.

L'òrgan ciutadà va començar la seva deliberació el passat dimarts a la tarda i hi han hagut de pronunciar-se sobre els fets al·legats per les parts -detenció il·legal, assassinat i agressió sexual-, la participació de l'únic encausat en els mateixos i la seva implicació.

La llei estableix que es declaren provats els fets si s'obtenen a l'almenys set vots, en el cas que resultin perjudicials per al processat, i cinc si li són favorables.

En el cas més extrem, i sobre la base de la mateixa norma, si després de tres devolucions persisteix aquesta situació, es dissoldria el jurat i es celebraria un nou judici oral.