El Govern i els comuns han acordat una bateria de mesures fiscals, entre aquestes apujar l'IRPF a les rendes superiors a 90.000 euros, rebaixar la càrrega fiscal a les rendes de fins a 12.450 euros i reduir bonificacions en l'Impost de Successions (IS), per ingressar 543 milions d'euros més a l'any. L'acord també inclou una modificació de l'impost d'habitatges buits i begudes ensucrades envasades. A més, passa per crear un nou impost a les empreses energètiques.

El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va explicar ahir que confia en un acord sobre despeses amb els comuns. De fet, preveu que el Parlament aprovi els pressupostos durant el primer trimestre del 2020. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, també va comparèixer després de la reunió entre l'executiu i CatECP, per agrair l'entesa amb els comuns i l'esforç dels equips negociadors.

L'acord sobre la reforma fiscal per elevar els ingressos tributaris de la Generalitat, amb l'objectiu d'assolir una fiscalitat més justa, impulsar un creixement sòlid i sostenible, i lluitar contra l'emergència climàtica obre el camí a l'aprovació dels pressupostos. L'impacte de l'acord serà el 2020 de 173 milions d'euros.

Aragonès considera que la reforma tributària persegueix l'objectiu de «blindar l'estat del benestar». A més, el vicepresident va apuntar que l'acord serà «durable» perquè permetrà una «governança sòlida», després que l'entesa amb els comuns abraci una «pluralitat ideològica important» al Parlament. Aragonès confia ara a arribar a un acord amb CatECP sobre les despeses: «N'estic absolutament convençut», va reblar.

Menys càrrega fiscal

El nou paquet de mesures afecta sis figures tributàries ja existents: l'IRPF, l'impost sobre successions, l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre estades en establiments turístics, l'impost sobre habitatges buits i l'impost sobre begudes ensucrades envasades. A més, es crea un nou tribut de caràcter ambiental que grava la incidència en el territori de les instal·lacions d'emmagatzematge, transformació i transport d'energia elèctrica.

Pel que fa als canvis en l'IRPF i Impost sobre Successions (IS), el primer impost decreix per als contribuents amb menor nivell de renda i s'eleva per a les rendes altes, sense sobrepassar el tipus marginal màxim del 25,5%. En concret, per als contribuents amb una base liquidable total igual o inferior a 12.450 euros, el mínim puja de 5.550 a 6.105 euros. Aquesta mesura beneficiarà 205.042 contribuents i suposarà una pèrdua de 12,4 milions de recaptació.

El conseller Pere Aragonès va detallar que la pèrdua es compensarà reequilibrant els trams superiors, dividint l'actual quart en dos: un de 53.407,20 a 90.000 euros que continuarà tributant al 21,5% i un de nou de 90.000 a 120.000 que s'eleva fins al 23,5%. A més, el tipus per al tram de 120.000 a 175.000 euros puja fins al 24,5%. En aquest cas seran 52.393 els contribuents afectats, l'1,5% dels declarants, i l'impacte serà de 31 milions de guany.

En el cas de l'IS es redueixen els beneficis fiscals aplicables, de manera que es guanya progressivitat i capacitat recaptatòria. En concret, es reintrodueixen els coeficients multiplicadors pel patrimoni preexistent per als contribuents dels grup de parentiu I i II (descendents menors de 21 i descendents majors de 21, cònjuge i ascendents). Així, els contribuents que rebin una herència i ja tinguin un elevat patrimoni suportaran més càrrega.

Quota tributària

D'altra banda, es redueix la bonificació en la quota tributària per als mateixos grups, i es manté la bonificació del 99% en el cas dels cònjugues. Així, els trams d'herència de fins a 100.000 euros tindran una bonificació íntegra del 60% i aquesta s'anirà reduint fins als trams d'herència superiors als tres milions, on la bonificació serà del 0%. L'impacte pressupostari estimat per aquests canvis és un guany de 189,8 MEUR.

També s'aplicarà el tipus reduït de l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses que grava la compra d'habitatge habitual per a les famílies monoparentals. D'aquesta manera, aquestes famílies passaran de pagar el 10% al 5%. D'altra banda, s'introdueixen modificacions en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que permetran elevar la recaptació i que pràcticament afecten les escriptures de divisió horitzontal de parcel·les i l'adquisició d'habitatges per part d'empreses immobiliàries. En total es calcula un impacte positiu de 13,17 MEUR.

Pel que fa a l'impost sobre els habitatges buits i l'impost sobre begudes ensucrades envasades, en el primer cas, es redueix la bonificació que s'aplica als tenidors d'habitatges buits que en destinen una part al lloguer assequible, mesura que permetrà augmentar la recaptació en 3,5 milions anuals. En el segon, l'impost passa de 0,08 euros el litre a 0,10 per a begudes amb un contingut de sucre entre 5 i 8 grams per mil·lilitre i de 0,12 a 0,15 en el cas que el contingut en sucre sigui superior als 8 grams.