Catalunya ja no és el motor econòmic d'Espanya. Madrid la supera i es col·loca en primera posició des de la sortida de la crisi. Tot i que totes dues comunitats representen el 19% del producte interior brut (PIB) total d'Espanya, la de Madrid puja a 230.795 milions d'euros, mentre que la de Catalunya, és 2.000 milions menor, 228.682 milions. Entre les dues sumen pràcticament el 40% de l'economia nacional. Les xifres es desprenen de la darrera revisió de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La revisió que s'ha fet implica canvis en la sèrie des de l'any 2016.

El 2017, el pes relatiu de les dues comunitats era ja el mateix, el 19,05% del PIB d'Espanya, ja que Madrid va acabar l'any amb 221.432 milions, i Catalunya, amb 221.437 milions, tot i que la posició en el rànquing espanyol era invers.

Alentiment de l'economia

Les dades de l'INE evidencien l'alentiment de l'economia catalana. El 2018 el creixement va ser del 2,2%, inferior al 2,4% que va assolir de mitjana el PIB espanyol i lluny del 3,1% de Madrid.

Aquesta és la segona vegada en 19 anys que Madrid supera Catalunya. La primera va ser el 2012. Però durant la fase de sortida de la crisi, l'economia catalana va començar a créixer molt per sobre de la mitjana espanyola, aprofitant el bon moment de les exportacions i el turisme. Els experts consideren que les principals raons són que la indústria catalana no està en el seu millor moment per la desacceleració a tot Europa, el bon comportament dels serveis professionals que es creen a Madrid per l'efecte de la capitalitat i les conseqüències negatives de la tensió política derivada del procés independentista.

Aquest any 2019 pot ser el tercer any que Madrid sigui l'economia més dinàmica, tal com es preveuen les estimacions de creixement parcials. A molta distància, la tercera comunitat amb més PIB és el País Valencià, amb 110.978 milions d'euros. A la cua de la taula trobem Cantàbria, la Rioja, Ceuta i Melilla.

L'evolució de l'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya també mostra una història semblant; reflecteix un empitjorament a la comunitat catalana a partir de l'octubre del 2017 i evoluciona negativament fins al tercer trimestre del 2019.

L'ocupació a la indústria catalana apunta una desacceleració més gran a partir de la segona meitat del 2018.

La setmana passada, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, va reclamar «el dèficit en infraestructures» per part de l'Estat i que repercuteixen en l'alentiment de l'economia.

PIB per capita

Pel que fa al PIB regional per habitant, la Comunitat de Madrid va registrar el PIB per capita més elevat el 2018, amb 35.041 euros, seguit del País Basc (33.223 euros) i la Comunitat Foral de Navarra (31.389 euros). A Catalunya, situada en quart lloc, va ser de 30.426 euros. A la part baixa de la llista i per sota els 20.000 euros hi ha Andalusia (19.107 euros), Extremadura (18.769 euros) i Melilla (18.533 euros).

L'estimació avançada de la Revisió Estadística de la Comptabilitat Nacional Anual, publicada el setembre, pronosticava un creixement dues dècimes superior del PIB espanyol. Les comunitats que van registrar un creixement més gran del PIB en termes de volum l'any passat van ser la Comunitat de Madrid (3,1%), Aragó (3%) i Cantàbria (2,8%).