L'Agència Tributària ha remès a l'Audiència Nacional un informe en què afirma que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va defraudar a Hisenda 885.651,45 euros l'any 2000, un exercici fiscal ja prescrit. Així consta en un dels informes enviats per Hisenda a Jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, que investiga l'origen de la fortuna dels Pujol.

Aquest document, elaborat per l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) a partir d'informes de la UDEF i d'informació aportada per les autoritats mexicanes, assenyala que el mandatari català era el veritable propietari d'un compte a la Banca Reig andorrana que estava a nom del seu fill Jordi Pujol Ferrusola. En el compte, obert el 2000 i tancat el 2010, s'hi va fer un únic moviment d'ingrés en metàl·lic de 307 milions de pessetes, és a dir, 1.850.000 euros.

En aquesta mateixa entitat bancària obrava un document signat per Jordi Pujol fill en el qual manifestava que el propietari era el seu pare i que en cas de defunció d'aquest, passaria a ser de Marta Ferrusola, esposa de l'expresident català.

Hisenda reconeix que es tracta d'un exercici fiscal prescrit, però s'adjunta una proposta de regularització que xifra en 885.651,45 euros la quantitat que va haver d'abonar Jordi Pujol Ferrusola a les arques públiques.

A més del de Pujol pare, l'Agència Tributària també ha remès altres informes relatius al primogènit dels Pujol i la seva exdona Mercè Gironés, i a un altre dels fills, Josep Pujol.

En el cas de Jordi Pujol Ferrusola, en un detallat informe sobre les seves activitats econòmiques en els últims anys, l'Agència Tributària conclou que va poder haver defraudat fins a 10,4 milions d'euros entre 2003 i 2012, sense esmentar l'any 2011.

Aquesta quantitat presumptament defraudada, precisa l'informe, es reduiria fins als 8,3 milions d'euros, si els càlculs sobre els increments de base imposable del processat s'efectuen en funció de la seva participació i la de la seva exdona en diverses de les societats que va utilitzar per als seus negocis i inversions.

Sobre Josep Pujol, la inspecció considera que el 2010 va tenir un guany patrimonial no justificat de 800.000 euros que no va incloure en la Declaració Tributària Especial que va fer el 2012, fet que va generar un deute tributari de 344.000 euros (més 48.000 d'interessos de demora) que el fill de Pujol va accedir a saldar.