Un total de 14 països de la Unió Europea (UE) i de l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) activaran o elevaran el coixí de capital anticicle el 2020. El Banc d'Espanya, encara que en la seva última actualització va incloure un avís sobre l'alça de riscos, va decidir mantenir-lo en el 0% almenys durant el primer trimestre de l'any que ve.

El matalàs anticicle és una eina macroprudencial a disposició dels supervisors nacionals sorgida arran de la crisi financera de 2008 que es combina amb la resta de nivells de capital mínim del procés de revisió i avaluació supervisora. Des de llavors, i donada la prociclitat del sistema financer, les autoritats han de sol·licitar als seus bancs l'acumulació de més capital quan considerin que el risc sistèmic cíclic està augmentant.

El seu objectiu és reforçar la solvència de les entitats per poder absorbir potencials pèrdues creditícies que es produeixin a fases recessives del cicle per minimitzar l'impacte negatiu d'una contracció en el flux de finançament bancari a l'economia en temps dolents. La institució dirigida per Pablo Hernández de Cos va decidir en la seva última actualització trimestral mantenir-lo en el 0% a causa que els indicadors que alerten de l'aparició de risc sistèmic associat al creixement excessiu del crèdit emparaven el seu manteniment.

Tot i això, Hernández va apuntar que si es confirma l'escenari central de les previsions, alguns dels indicadors que es tenen en compte per adoptar la decisió «superarien els llindars de referència» de l'instrument macroprudencial a l'horitzó de projecció.