El tram de l'autopista AP-7 entre l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) i Alacant ja és gratuïta després de 48 anys de pagament de peatges. Amb la liberalització d'aquest tram, els 367 quilòmetres entre Tarragona i Alacant s'integren a la xarxa estatal de carreteres d'alta capacitat gratuïtes i seran gestionats pel ministeri de Foment sota els mateixos criteris que la resta. La supressió d'aquest peatge forma part de la decisió que va adoptar el Govern actualment en funcions de no renovar la concessió a Abertis. En aquest sentit, des de la mitjanit de l'1 de gener també és gratuït el tram de l'autopista AP-4 entre Sevilla i Jerez de la Frontera, d'un total de 74 quilòmetres.

Estalvi de 290 milions

Segons dades de Foment, el tram de l'AP-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i València té un trànsit mitjà de 22.707 vehicles diaris, mentre que entre València i Alacant hi transiten 20.124 vehicles. En tots dos casos, durant el període estival, les xifres poden pujar fins als 36.000. El tram de l'AP-4 entre Sevilla i Cadis té 93,8 quilòmetres de longitud, pels quals hi circulen una mitjana de 24.477 conductors al dia, mentre que els mesos d'estiu la xifra s'eleva gairebé a 35.000.

Els usuaris dels dos trams d'autopistes espanyoles que s'han alliberat s'estalviaran 290 milions d'euros anuals, tal com avançava El Periódico. La major part de l'impacte de l'aixecament de les barreres a la via litoral es concentra al País Valencià: 175 milions, i la resta, 55, corresponen al tram català. Això no obstant, Foment calcula que si es té en compte l'increment del trànsit que es produirà en aquestes vies, el 30%, l'estalvi potencial per als usuaris podria arribar als 380 milions d'euros. L'impacte es notarà a la butxaca dels usuaris, però la seva repercussió també es notarà en els Pressupostos de l'Estat, ja que el ministeri de Foment s'haurà d'encarregar, a partir d'ara, del manteniment de les vies. Fins ara se'n feia càrrec Abertis, a compte del peatge que cobrava als usuaris de les vies.

Tot i això, Foment no ha pogut resoldre a temps el concurs públic per seleccionar l'empresa que ha de substituir Abertis a l'hora de dur a terme els treballs de conservació i manteniment, estimats en 153 milions d'euros anuals. Per això ha decidit encarregar-ho a Sacyr, FCC i API Mobilitat, a través de contractes d'emergència. Foment ha licitat cinc contractes per a la conservació i explotació de les dues autopistes, un per cada província afectada, però encara no s'han adjudicat. A més a més, s'han licitat dotze contractes de concessió de serveis, per la gestió de cinc anys, de cada una de les dotze àrees de servei que hi ha a les autopistes (nou a l'AP-7 i tres a l'AP-4). En aquest cas serà l'adjudicatari qui aboni al ministeri un cànon d'explotació per a aquestes àrees.

El grup d'autopistes ja ha pactat un expedient de regulació d'ocupació per als 136 treballadors de les autopistes, el 45,3% de la plantilla total, els lligats a l'administració i cobrament de peatge.

Usuaris satisfets

Els primers usuaris de la via ho van viure amb satisfacció i convençuts que aquest és un moment «històric» per al territori que esperen que s'estengui arreu de l'Estat espanyol. «S'hauria de fer a tota Espanya, que d'autopistes de pagament n'hi ha tot arreu».

Els conductors van explicar que arribar al peatge i passar de llarg sense aturar-se és una sensació «molt còmoda». L'any 2021 seran tres autopistes de peatge les que aixequin les barreres a partir del 31 d'agost. Es tracta dels trams de l'AP-7 des de la Jonquera fins a Barcelona i de Barcelona a Cambrils, a més a més del tram entre Montmeló i el Papiol. També es liberalitzarà l'AP-2 en el tram Saragossa-Mediterrani, així com la secció entre Montgat i Palafolls, i el tram de la C-33 entre Barcelona i Granollers.