Sis dels tretze vocals de la Junta Electoral Central (JEC) defensen que l'àrbitre electoral no és competent per decidir sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. En un vot particular, fet públic aquest dimarts, discrepen amb la decisió presa per la majoria de la JEC divendres. Els sis vocals afirmen que no tota interpretació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) és competència de la JEC i no consideren "coherent una interpretació extensiva de les competències de les juntes electorals". En aquest sentit, creuen que la Junta Provincial de Barcelona no pot decretar la pèrdua de la condició parlamentària d'un diputat electe i en possessió del seu càrrec "a l'incidir directament sobre el dret fonamental de l'article 23 de la Constitució", que reconeix el dret de tots els ciutadans a la participació en assumptes públics. A més, apunten que és el Parlament qui hauria de decidir sobre la qüestió.

"La nostra pròpia doctrina s'inclina per remetre a l'òrgan representatiu que procedeixi l'aplicació de les conseqüències previstes a l'article 6.2 de la LOREG", sobre la inelegibilitat, diu el vot particular. "Assumint el que en altres ocasions hem mantingut, considerem que no correspon a aquesta Junta procedir a l'enjudiciament de situacions d'incompatibilitat dels parlamentaris, ja que correspon a l'àmbit de competències de les corresponents cambres legislatives", afegeixen.

Signen aquest vot particular Antonio Sempere Navarro, María Luz García Paredes, José Luis Seoane Spiegelberg, Inés Olaizola Nogales, Consuelo Ramón Chornet i Juan Montabes Pereira.