Sis dels tretze vocals de la Junta Electoral Central (JEC) defensen que l'àrbitre electoral no és competent per decidir sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra.

En un vot particular, fet públic ahir, discrepen amb la decisió presa per la majoria de la JEC divendres. Els sis vocals afirmen que no tota interpretació de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) és competència de la JEC i no consideren «coherent una interpretació extensiva de les competències de les juntes electorals». En aquest sentit, creuen que la Junta Provincial de Barcelona no pot decretar la pèrdua de la condició parlamentària d'un diputat electe i en possessió del seu càrrec «en incidir directament sobre el dret fonamental de l'article 23 de la Constitució», que reconeix el dret de tots els ciutadans a la participació en assumptes públics. A més, apunten que és el Parlament qui hauria de decidir sobre la qüestió.

«La nostra pròpia doctrina s'inclina per remetre a l'òrgan representatiu que procedeixi l'aplicació de les conseqüències previstes a l'article 6.2 de la LOREG», sobre la inelegibilitat, diu el vot particular. «Assumint el que altres vegades hem mantingut, considerem que no correspon a aquesta Junta procedir a l'enjudiciament de situacions d'incompatibilitat dels parlamentaris, ja que correspon a l'àmbit de competències de les corresponents cambres legislatives», afegeixen.

Signen aquest vot particular Antonio Sempere Navarro, María Luz García Paredes, José Luis Seoane Spiegelberg, Inés Olaizola Nogales, Consuelo Ramón Chornet i Juan Montabes Pereira.

D'altra banda, Quim Torra va demanar ahir a la JEC que no executi l'ordre «radicalment nul·la de ple dret i ineficaç» que l'inhabilita, ja que la recorrerà davant del Tribunal Suprem al·legant que vulnera drets fonamentals «protegits per la Constitució».

En un escrit, Torra sol·licita a la JEC que, mentre no s'hagi efectuat un «control judicial» per part del Suprem, no executi el seu acord del 3 de gener passat, en què ordenava que se li retirés l'acta de diputat al Parlament. Com ja va anunciar divendres en un escrit remès a la Junta Electoral Provincial de Barcelona, Torra comunica a la JEC que interposarà un recurs contenciós administratiu davant el Suprem, en què demanarà com a mesura cautelaríssima la suspensió de la resolució de l'àrbitre electoral.