El Govern català preveu demanar enguany al Fons de Facilitat Financera (FFF) un total de 10.257 milions d'euros, pels 8.047 milions sol·licitats a aquest mecanisme de liquiditat el 2019.

L'executiu català va aprovar en la reunió d'ahir la sol·licitud d'adhesió a aquest mecanisme de liquiditat per al 2020.

Després de diversos anys en el registre del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), el Govern va aconseguir el 2019 abandonar aquest fons i adherir-se a una fórmula de finançament més laxa com ho és l'FFF, autoritzada per a aquelles comunitats que compleixen els objectius de dèficit i deute i el període mitjà de pagament a proveïdors.

Com que l'Estat ha determinat que les comunitats han de tancar amb equilibri pressupostari el 2020, és a dir, sense dèficit, pràcticament tot l'import sol·licitat a l'FFF serveix per cobrir venciments de deute, i bona part dels fons sol·licitats corresponen a préstecs demanats al FLA o altres mecanismes similars des del 2012.

En concret, segons consta en una presentació per a inversors internacionals feta el mes de desembre pel departament d'Economia, dels 10.257 milions 000 sol·licitats a l'FFF, un total de 7.681 milions serviran per cobrir venciments de deute dels mecanismes de liquiditat habilitats per l'Estat, és a dir, per tornar diners demanats en anys anteriors al FLA.

Així mateix, el 2020 la Generalitat afronta el venciment de 1.030 milions d'euros en bons.

La Generalitat va complir el 2018 per primera vegada en un mateix exercici els tres objectius d'estabilitat pressupostària fixats per llei: dèficit (0,44%), deute (34%) i regla de la despesa (1,6%), i això li va permetre l'accés al FFF.

D'altra banda, el Govern català preveu que alguna agència de qualificació creditícia pugui situar en un futur més o menys proper el deute català en grau d'inversió, i per això no descarta tornar als mercats financers al llarg del 2020 amb una emissió de bons verds.