El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al Tribunal Suprem que suspengui l'execució de l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que ordena retirar-li l'acta de diputat, perquè considera que obeeix a una «persecució de tipus polític» per cessar-lo, «usurpant» competències del Parlament. Així ho sosté Torra en el recurs que ahir va interposar davant la sala contenciosa administrativa del Suprem, en què demana com a mesura cautelaríssima que es deixi sense efecte l'aplicació de l'acord de la JEC, ja que suposa una «via de fet» per cessar-lo, usurpant la competència de Parlament, la qual cosa obre un «greu conflicte constitucional». Torra adverteix el Suprem que l'acord de la JEC per retirar-li l'acta de diputat està viciat de la «més radical de les nul·litats» i comporta una «vulneració grollera» de l'ordenament jurídic, com ho seria si a Parlament «se li acudís declarar el cessament o deixar sense efecte el nomenament dels vocals» de l'àrbitre electoral.

«El que pretén la JEC és, sense cap base legal, obviant els seus precedents, usurpar al Parlament la seva competència per regular les causes de pèrdua de la condició de diputat, així com per enjudiciar les eventuals situacions d'incompatibilitat dels diputats, amb l'objectiu polític d'apartar un diputat que és, a més, el president de la Generalitat», apunta.

Segons l'escrit, l'acord «arbitrari i il·legal» de la JEC pretén tenir una «incidència absolutament crucial» sobre la composició de Parlament i ocasionar una «pertorbació» en el seu funcionament ordinari, perquè busca «deixar vacant» l'escó de Torra a través d'una resolució «absolutament desproporcionada». Torra avisa el Suprem que si no atén la seva petició urgent de suspendre l'aplicació de l'acord es causaria un «dany irreparable», no només a ell, sinó també al Parlament i al conjunt dels ciutadans de Catalunya als quals representa, que el van triar com a diputat en les autonòmiques del 21 de desembre de 2017. Sosté en el seu recurs que la «suposada pulcritud i eficàcia» de l'administració electoral es veu «absolutament inexistent o superada» per la «contingència política actual», que ha «arrossegat» la JEC a «excedir el seu àmbit competencial» per adoptar una «posició política concreta» amb l'objectiu d'«alterar la realitat política». «L'acord arbitràriament adoptat està viciat de la nul·litat més absoluta. I respon exclusivament a la persecució de tipus polític a la qual ha estat sotmès» el president Torra, ressalta. Segons el recurs, l'acord de la JEC suposa una «violació grollera» dels drets fonamentals i té «per única finalitat» privar Torra, així com als ciutadans als quals representa, dels seus drets polítics com a diputat al Parlament.