Un informe de la Guàrdia Civil acredita que CDC instrumentalitzava les fundacions Catdem, Forum Barcelona i Nous Catalans per beneficiar-se de les seves donacions i gestionava els moviments amb una «comptabilitat paral·lela» que permetia ocultar «possibles operacions fraudulentes», com les que s'investiguen en relació amb els presumptes suborns a canvi d'adjudicacions d'obra pública que s'haurien pogut canalitzar a través d'aquestes entitats.

L'informe amplia el que va presentar el jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, que esbossa la manera com CDC es beneficiava de les donacions a les fundacions de manera indirecta, com utilitzant treballadors que estaven en nòmina de Catdem i Forum; o directa, mitjançant l'emissió de càrrecs per serveis molt qüestionats. Segons detalla, entre el material que es va intervenir en l'escorcoll de la seu de CDC es va trobar uns fulls de càlcul amb dues cares, la «Real» i la «Comptable», que «evidencia l'existència d'aquesta doble comptabilitat» en què determinades partides s'imputen a les fundacions, tot i que «el suport real» correspon al partit.

Consten unes despeses de personal «reals» així com ingressos (subvencions, aportacions no finalistes i aportacions de CDC) «inferiors als imputats comptablement», en un «doble vessant del control financer de l'organització» que, d'acord amb l'informe, «facilita el control intern, si bé oculta al control extern les possibles operacions fraudulentes». Apunta que «es tractaria d'un sistema que hauria ideat la formació política per modificar a voluntat els estats financers de les fundacions» perquè si bé la doble comptabilitat s'hi relaciona, «la realitat és que aquesta circumstància afecta directament» CDC.

El partit augmentava els seus ingressos gràcies a les fundacions, perquè «les quotes, les aportacions no finalistes, les aportacions de CDC i els ingressos extraordinaris, malgrat pertànyer a les fundacions, són retirats per ser computats a CDC». Només el 2013, va introduir en la seva comptabilitat 894.270 euros de Catdem i 238.571 euros de Forum.