El pare d'Oriol Junqueras ha presentat als jutjats de Manresa un habeas corpus per "detenció il·legal" del seu fill i reclama la seva alliberació immediata. Però, què és un habeas corpus i perquè s'ha presentat a Manresa?

L’escrit ha estat presentat al jutjat de guàrdia de Manresa, ja que és l’òrgan judicial al qual correspon el centre penitenciari de Lledoners, on hi ha empresonat l’exvicepresident de la Generalitat.

L'habeas corpus és un procediment que s’utilitza normalment per a persones que han estat arrestades per la policia, però no per a empresonades, tot i que a vegades també s'ha sol·licitat per a presos que es consideren reclosos més temps del legalment establert.

El pare del dirigent independentista ha sol·licitat a l'escrit que el jutge analitzi la situació en què es troba el seu fill, empresonat per la sentència del procés, en considerar que el mantenen entre reixes de forma il·legal.

Els habeas corpus, per tant, constitueixen una institució d'ordre jurídica que evita les detencions arbitràries i que garanteixen la llibertat personal de l'individu. El recurs normalment s'utilitza per impedir abusos per part de les autoritats, ja que obliga a donar a conèixer la situació del pres davant un jutge.

Aquesta figura procedent del dret anglosaxó es reconeix a l'article 17 de la Constitució, que regula el dret fonamental a la llibertat i la seguretat, i consisteix en la "posada immediata a disposició judicial de tota la persona en situació de detenció il·legal". És, en definitiva, una garantia de la ciutadania davant qualsevol privacitat de llibertat il·legítima.

Drets fonamentals

Entre les causes que permeten no considerar vàlida una detenció, segons la jurisprudència del Tribunal Constitucional, figurant l’arbitratge -inexistència de pressupostos legals per a la detenció-, la vulnerabilitat de drets fonamentals, superar el temps legal de detenció (fixat en 72 hores com a màxim o cinc dies per causes de terrorisme), l'absència de motivació d’una mesura de presó provisional o la vulneració de drets processats de la persona privada de llibertat.

El procediment, segons la llei, s’inicia mitjançant escriptura o compareixença sense necessitat d’intervenir l’advocat o el procurador del pres. Simplement, s'ha de fer constar les dades personals del sol·licitant i, en el seu cas, de la persona per a la qual se sol·licita. També el lloc i circumstàncies rellevants de la privadesa de llibertat i motius concrets pels quals es demana l'habeas corpus. En la majoria dels casos, les peticions d'aquest procediment són denegades.