El grup d'Ecologia Química (RUBAM-Research Unit on Bioactive Molecules) de l'Institut de Química Avançada de Catalunya del CSIC (IQAC-CSIC) ha realitzat una crida a través de les xarxes socials sol·licitant la col·laboració ciutadana per a obtenir individus d'una espècie invasora, l'insecte Leptoglossus occidentalis Heidemann 1910, popularment conegut com a xinxa americana del pi, i originari de l'oest d'Amèrica del Nord.

A Espanya, aquesta espècie invasora va ser detectada per primer cop a Barcelona, el 2003. A Europa, va ser detectada per primer cop a Itàlia, el 1999. Des de de llavors, el seu rang de distribució s'ha expandit al llarg de la Península Ibèrica i d'Europa. És una xinxa de entre 15 i 20 milímetres de grandària, fàcilment distingible d'altres espècies de xinxes per l'eixamplament que presenten les tèbies de les dues potes posteriors, així com dues marques blanques en forma de quatre invertit en les ales anteriors.

Representa una plaga amb un seriós impacte econòmic a diferents nivells a causa dels seus hàbits alimentaris, ja que menja de fins a 40 espècies de coníferes, tot i que té preferència per les pinàcies. Té, per tant, un gran impacte en la indústria del pinyó.

Estudis recents del Servei de Gestió Forestal (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació), de Forestal Catalana i de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), han estimat que fins a un 25% dels pinyons es perden en cada collita per l'acció d'aquesta xinxa.

"Atès l'impacte econòmic en el sector i l'absència de mètodes de control i prevenció efectius, la demanda de solucions davant d'aquesta plaga és cada vegada més urgent", assenyala la Dra. Carme Quero. Per això, "la identificació de substàncies químiques naturals utilitzades en la comunicació entre organismes vius, com podrien ser les feromones, es consolida com una de les vies a explorar sota la premissa del desenvolupament d'un programa de control respectuós amb el medi ambient", afegeix el Dr. Sergio López.

Durant la tardor, l'insecte busca refugi per passar l'hivern tant en el medi natural com a l'interior d'infraestructures humanes, formant en ocasions grans agregats constituïts per individus d'ambdós sexes. La formació d'aquests grups d'insectes sembla estar intervinguda per una feromona d'agregació, a dia d'avui desconeguda.

Agregats constituïts per individus d'ambdós sexes. Imatge cedida pel departament d 'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

A causa de l'interès biològic que susciten aquests agregats, els investigadors del grup de Ecologia Química de l'IQAC han sol·licitat l'ajuda de la ciutadania a través del compte de Twitter (@IQAC_CSIC), per localitzar insectes agregats al llarg del període hivernal. A més, han elaborat un protocol en el qual es detalla com procedir per a la recollida i l'enviament dels exemplars, en cas de detectar algun focus a l'interior d'habitatges.