El Govern d'Espanya va explicar ahir que ha permès l'obertura de les oficines catalanes a l'Argentina, Mèxic i Tunísia perquè la Generalitat «va atendre els requeriments del Govern central» de limitar l'acció de les oficines a activitats comercials i culturals. Així ho va explicar la ministra de Defensa, Margarita Robles, anterior responsable d'Exteriors i qui va autoritzar l'obertura de les oficines que havien estat impugnades per l'anterior ministre, Josep Borrell.

Robles va assenyalar que ella va parlar personalment amb el departament d'Exteriors de la Generalitat per explicar que una comunitat autònoma «no podia tenir delegacions que fessin política exterior, sinó que s'havia de limitar a activitats de caràcter comercial o cultural». La conselleria va acceptar aquestes posicions i va redactar de nou els decrets d'obertura de les oficines, de manera que ja no envaeixen competències de política exterior, que és exclusiva de l'Estat.