Catalunya ha batut el 2019 el rècord històric en trasplantaments d'òrgans, amb 1.296 intervencions, el 12,6% més que el 2018, segons l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

El balanç, presentat ahir en roda de premsa al departament de Salut, indica que per sisè any consecutiu s'han superat els registres de donació i trasplantaments d'òrgans a Catalunya, amb una taxa de 169 trasplantaments per milió de població (pmp) i una taxa de 49 donants pmp, cosa que reafirma el lideratge de la sanitat catalana en aquest àmbit.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que «Catalu-nya és un referent mundial en trasplantaments», que s'ha concretat en fites dels hospitals públics catalans, com Vall d'Hebron, que ha fet 333 intervencions; l'Hospital Clínic, que n'ha fet 312, i l'Hospital de Bellvitge (279). «Vall d'Hebron és el primer centre europeu en trasplantaments pulmonars i el primer del conjunt de l'Estat d'haver fet un triple trasplantament a un pacient, de cor, fetge i ronyó», va comentar Vergés, que va destacar que Bellvitge és el primer en trasplantaments renals, i és «el que més donants cadàver ha tingut de tot Catalu-nya». El director de l'OCATT, Jaume Tort, va afegir que «cada dia es fan a Catalunya més de tres trasplantaments, de manera que cada set hores es du a terme una intervenció», i va dir que els trasplantaments a Catalunya suposen el 24% del conjunt de l'Estat.

D'altra banda, el Defensor del Pacient va rebre el 2019 13.454 denúncies de negligències mèdiques (881 menys que el 2018), que van provocar 757 morts (53 menys que l'any anterior) a causa, sobretot, de l'error de la diagnosi. Catalunya figura, després de Madrid i Andalusia, com la tercera CCAA amb més denúncies. Les dades s'extreuen de la memòria anual d'aquesta associació, en la qual se sosté que, encara que el nombre de negligències hagi baixat, «la sanitat no gaudeix de bona salut». Els casos més habituals de negligències s'han produït per mala praxi: intervencions mal realitzades, altes precipitades, atenció deficient, infeccions hospitalàries i retards en ambulàncies.