El departament de Territori i Sostenibilitat va estendre ahir l'avís preventiu per contaminació de l'aire per partícules, que dijous va decretar a la conurbació barcelonina, a tot Catalunya perquè continua l'arribada de pols africana. La direcció general de Qualitat Ambiental ha pres aquesta decisió perquè els nivells de partícules PM10 són «entre moderats i alts» en diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, una situació que es mantindrà el cap de setmana.

L'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per partícules, que no suposa cap restricció del trànsit, es va declarar dijous als 40 municipis de la conurbació de Barcelona de la Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric. L'avís és prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental i té per objectiu evitar que s'arribi a una situació d'episodi de contaminació reduint les emissions. L'avís comporta indicar en els panells dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevada, informar la ciutadania perquè prioritzi l'ús del transport públic i notificar a ajuntaments i a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos per reduir l'emissió de pols.