L'epidèmia de la grip ja ha arribat a Catalunya. Després que en les darreres setmanes el nombre de casos no hagi deixat d'augmentar, la malaltia ja ha entrat en fase epidèmica, tot i que amb un nivell baix. Segons les dades del departament de Salut, durant la setmana passada, del 13 al 19 de gener, va augmentar la taxa d'incidència de síndromes gripals registrada per la xarxa sentinella fins a situar-se ja en els 147,4 casos per 100.000 habitants, per sobre del llindar epidèmic d'aquesta temporada, establert en 98,1 casos.

Les dades recollides estableixen, però, que l'activitat gripal presentarà un nivell epidèmic baix els pròxims dies. Durant la tercera setmana de l'any, la taxa d'incidència de síndrome gripal va ser més alta en els menors de 5 anys (339,5 casos per 100.000 habitants). La resta de grups d'edat també van mostrar un increment respecte de la setmana anterior.

Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 13 al 19 de gener es van registrar 14 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada (a principis d'octubre) un total de 90. El 83,5% d'aquests casos no estaven vacunats. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d'Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC, temporada gripal 2019-2020).

Activitat als centres sanitaris

Durant la setmana passada, els professionals sanitaris dels hospitals van atendre un total de 70.955 urgències, de les quals el 10,6% van requerir ingrés hospitalari. Respecte la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han augmentat un 1,65% i els ingressos hospitalaris han baixat un 0,6%. En comparació amb la mateixa setmana de l'any 2019, l'activitat urgent s'ha reduït un 4,3% i el nombre d'ingressos ha disminuït un 0,71%.

Del total de les urgències ateses als hospitals, el 73,3% són pacients adults (55.584), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (15.359). En relació amb la setmana anterior, la proporció de pacients pediàtrics ha augmentat un 23,3%, una dada que s'explica per l'epidèmia de bronquiolitis, les dades de la qual indiquen que ja estaria iniciant el seu descens.

Per nivell de prioritat, el 38% de les urgències són de major gravetat, i el 62% baixa gravetat. Aquests percentatges es mantenen les darreres setmanes.

Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana del 13 al 19 de gener, es van atendre un total de 886.771 visites, un 43,6% més que la setmana anterior. Aquest increment s'explica, en part, per l'habitual descens d'activitat durant el període de vacances de Nadal. Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària durant la setmana del 13 al 19 de gener van atendre un total de 23.292 visites, un 7,9% menys que la setmana anterior.

Finalment, el 061 Catsalut Respon ha atès 37.036 casos aquesta setmana, dels quals 2.196 han requerit l'atenció d'un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa un increment dels casos d'un 1,2% i una disminució de les visites domiciliàries del 21,9%.