Els feminicidis van augmentar a Espanya a partir dels anys 60 en paral·lel a l'evolució del rol femení i l'estatus social de la dona, segons una investigació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El treball ha recopilat per primera vegada dades sobre víctimes d'homicidis a Espanya, separats per homes i dones, des del 1910 fins al 2014. Tot i que l'estudi mostra tant la victimització masculina com femenina, l'anàlisi s'ha centrat sobretot en víctimes dones i revela un augment de la mortalitat femenina a partir de final dels anys seixanta, i l'associa a l'evolució de l'estatus de la dona en la vida social.

La investigació, que la publica l'European Journal on Criminal Policy and Research, és obra de la directora del grau de Criminologia de la UOC, Antonia Linde. El treball inclou dades de dones víctimes d'homicidis perpetrats tant per homes com per dones. «Això és així perquè fins a final dels noranta no hi ha dades públiques disponibles sobre víctimes femenines per homicidi comès per homes», apunta la investigadora.

L'estudi identifica una tendència alcista a partir dels seixanta, coincidint amb la dècada en què les rutines quotidianes de les dones es modifiquen: passen més temps fora de casa, estudiant o treballant, i es queden solteres i sense fills més temps. «Aquestes noves activitats haurien augmentat la seva exposició al risc de ser victimitzades: passen més temps fora de casa, interaccionen amb més persones, etc.», argumenta.

L'estudi associa l'evolució de les dones víctimes per homicidi amb sis indicadors del paper i l'estatus social de la dona a Espanya: matriculació en estudis superiors, presència en el mercat laboral, edat mitjana de la mare en el naixement del primer fill, matrimoni, divorci i avortament.