El Govern català va aprovar ahir, malgrat les diferències entre ERC i JxCat, el seu primer projecte de llei de pressupostos amb equilibri pressupostari -sense dèficit- des del 2003, quan va començar a aplicar el Sistema Europeu de Comptes, la normativa europea per calcular el dèficit de la Generalitat i les seves empreses públiques.

Fonts del departament d'Economia van aclarir a Efe que entre el 2000 i el 2003 hi va haver superàvit, entès com més ingressos que despeses, però que si s'apliqués la normativa SEC a aquests exercicis s'hauria registrat dèficit, ja que també s'ha de computar el pes del sector públic, empreses públiques incloses.

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020, per tant, compleix l'objectiu marcat per l'Estat, que és del 0% per a totes les comunitats, tot i que el Govern espera que el nou Govern de l'Estat flexibilitzi aquest marge de dèficit a almenys fins al 0,1%.

De fet, el Govern considera que un repartiment just dels límits de dèficit faria que les comunitats puguin disposar d'un marge del 0,3%, però veu difícil que l'executiu espanyol permeti aquest límit més lax, després d'haver marcat el 0,1 % per al 2019.

Aquest dèficit zero pressupostat per la Generalitat en els comptes del 2020, els primers des del 2017, el pressupost que segueix en vigor, s'explica per uns ingressos no financers de 28.111 milions que compensaran unes despeses no financeres de 28.092 milions, i el saldo de 19 milions restant es compensarà amb 19 milions més d'ajustos SEC.

El projecte de llei de pressupostos per al 2020 preveu fer estimacions sobre els exercicis futurs i fins i tot un superàvit pressupostari del 0,1% tant el 2021 com el 2022 i el 2023, gràcies al fet que els ingressos no financers creixeran més que les despeses no financeres.

Quant als comptes del 2020, l'augment de la despesa en 3.070 milions respecte al 2017 (+ 12,6%), l'últim any amb pressupostos, se sustenta gràcies a un increment del 18% dels ingressos, augment que es tradueix en 4.174 milions d'euros més respecte a 2017, a causa fonamentalment de la major recaptació fiscal, que fa que les bestretes del sistema de finançament creixin un 22%, fins als 21.910 milions.

Tot i que la llei d'acompanyament dels pressupostos preveia un paquet de mesures fiscals per recaptar 552,5 milions més a l'any -entre els quals hi ha Successions i l'IRPF-, d'aquests ingressos extra la Generalitat només n'espera obtenir enguany 172,6 milions.

Un altre aspecte destacat del pressupost és que els interessos del deute suposaran el 2020 un total de 880 milions d'euros.