Els casos de coronavirus s'han disparat a l'Estat Espanyol i a Catalunya, les escoles i instituts es tancaran a partir de dilluns. Davant l'evolució dels contagis, és important saber com es transmet el coronavirusvirus que s'ha batejat formalment amb el nom de Covid-19.

Un coronavirus és un tipus de virus que circula entre els animals. Però es pot donar el cas que es traspassin a humans, com ha passat amb el Covid-19. A les persones, els poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu.

Com es transmet el Covid-19?

El coronavirus passa de persona a persona per via respiratòria, a traves de petites gotes que s'expulsen en tossir o esternudar o a través d'objectes que estiguin contaminats, segons informa la CAMFIC, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

El Departament de Salut també ha editat un vídeo on s'explica de forma didàctica com és el procés de transmissió del virus.

Un cop sabem com es transmet el coronavirus, per evitar-ne la propagació i infectar-nos, podem seguir aquests consells que CAMFIC facilita:

  • Renteu-vos les mans sovint amb aigua i sabó durant 20 segons o amb solucions alcohòliques, i especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca.
  • Eviteu el contacte estret amb persones que presentin símptomes de grip o refredat.
  • Mantingueu una distància d'un metre aproximadament amb aquestes persones.
  • Si esteu refredats eviteu el contacte proper amb altres persones per no encomanar-les.
  • En tossir o esternudar tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze i renteu-vos les mans.
  • Eviteu compartir menjar, estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense que es netegin degudament.