El Consell de Ministres ha aprovat un decret llei de mesures urgents en l'àmbit econòmic que inclou prorrogar quatre anys la moratòria de desnonaments per impagament de la hipoteca en col·lectius vulnerables. La portaveu del govern, Maria Jesús Montero, ha dit que la mesura respon a la voluntat de protegir els més vulnerables i que, a la pràctica, suposarà que fins l'any 2024 "cap persona en aquesta situació podrà ser expulsada de casa seva per impagament". A més, s'ha ampliat el concepte de col·lectiu vulnerable per incloure-hi també com a beneficiaris de la suspensió a les famílies monoparentals amb un sol fill.

D'altra banda, la mesura estableix que el nivell d'ingressos familiars per acollir-s'hi incrementarà en funció dels fills a càrrec.

Montero ha dit que la mesura respon a la voluntat de l'executiu de prendre mesures per protegir aquest col·lectiu i de seguir abordant la problemàtica d'accés a l'habitatge. Precisament aquest dilluns, el govern espanyol va anunciar que vol incloure el desnonament per impagament del lloguer a la moratòria d'execucions hipotecàries.

En paral·lel, el decret també modifica una disposició de la Llei de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit que, a la pràctica, permetrà que el Sareb continuï fent les seves funcions amb normalitat fins al final del seu mandat, l'any 2027, contribuint, ha dit Montero, "a la maximització del valor de la venda de la cartera d'actius que va rebre l'any 2012".

La mesura, segons el govern, en facilitarà d'altres com l'execució d'un programa de promoció d'habitatge social, amb un parc de 10.000 habitatges amb finalitats socials.