L'epidèmia de grip estacional, que s'ha solapat amb la del nou coronavirus SARS-CoV-2, manté el seu lent descens per tercera setmana consecutiva, després de causar un total de 45 morts des del mes d'octubre, i durant l'última setmana ha tingut una taxa de 146 casos per cada 100.000 persones.

Segons el Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC 2019-2020), les taxes d'incidència més altes han estat en menors de 5 anys (amb 397,5 casos per 100.000 habitants); seguit dels menors entre 5 i 14 anys (275); els adults d'entre 15 i 64 anys (77,6) i els més grans de 64 (41,2 casos). Des del començament d'octubre) hi ha hagut un total de 528 casos greus.