La sala contenciosa administrativa del TSJ de la Regió de Múrcia ha acordat suspendre, de manera cautelar i mentre dura la tramitació del recurs interposat pel ministeri d'Educació, l'execució de les instruccions dictades al principi d'aquest curs per la conselleria d'Educació i Cultura en les quals demanen el permís parental. En un comunicat, el TSJ ha assenyalat que queden en suspens les dues instruccions de la Secretaria General de la conselleria als centres d'infantil i primària i secundària que obliguen els docents a demanar l'autorització dels progenitors o tutors perquè els seus fills participin en activitats complementàries en els centres educatius. La suspensió se circumscriu a la previsió continguda en aquestes resolucions que els progenitors «puguin manifestar la seva conformitat o disconformitat» amb la participació dels menors en aquestes activitats.