? L'Hospital d'Igualada és el centre del brot de coronavirus. Totes les mirades estan fixades en aquest equipament, però és tota la comarca la que sanitàriament està pendent de l'evolució. La primària també està duent a terme tasques relacionades amb el brot, com ara el control de possibles casos que encara no han estat detectats com a positius. I ahir, especialment, es van dedicar molts esforços humans a atendre les desenes de peticions de baixa que els arribaven de persones que no havien pogut anar a treballar pel confinament.