El Govern podrà mobilitzar a les Forces Armades i a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) per garantir el subministrament alimentari durant el període d'estat d'alarma decretat per la crisi de l'coronavirus.

Així consta en el Reial Decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que ha aprovat aquest dissabte un Consell de Ministres extraordinari.

En l'article 16, el Reial decret estableix les mesures necessàries per garantir el subministrament alimentari, entre les que inclou la possibilitat d'acordar la intervenció d'empreses o serveis.

A més, estipula que les autoritats competents poden prendre decisions per garantir el proveïment "en els llocs de consum i el funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent la distribució d'aliments des de l'origen fins als establiments comercials de venda a el consumidor".

En concret, quan resulti necessari per raons de seguretat es podrà acordar l'acompanyament dels vehicles que realitzen el transport d'aquests béns de primera necessari.

També podrà establir cordons sanitaris per permetre l'entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d'establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, fàbriques de pinsos per a alimentació animal i els escorxadors.

És en aquest marc on inclou la possibilitat de decretar la mobilització de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de les Forces Armades per tal d'assegurar el bon funcionament de tot l'anterior.