El Govern ha aprovat i confirmat durant la roda de premsa de Pedro Sánchez aquest dissabte a les 21h un reial decret que inclou les mesures per frenar l'avanç del coronavirus dins l'estat d'alarma.

Aquestes són les principals:

Restriccions de moviments amb algunes excepcions

Les persones només podran circular "per les vies d'ús públic" si va a comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. Així mateix, es permet sortir al carrer per assistir a centres sanitaris, per desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, o per tornar a lloc de residència habitual.

També es permet sortir per a l'assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerable, per acudir a entitats financeres, "per causa de força major o situació de necessitat", o per "qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada.

Aquest permís de moviments limitats restringits de manera individual en tot el país entra en vigor aquesta mateixa nit, i no el dilluns. Les Forces de Seguretat i, si s'escau, les Forces Armades, seran les encarregades que es compleixi.

En el torn de preguntes, el president ha explicat que qualsevol espanyol que es trobi fora del país pot tornar a Espanya, sempre que justifiqui la seva residència, i des d'aquest moment tindrà, com la resta de ciutadans, limitats els seus moviments dins de les excepcions esmentades en el Reial decret.

Amplis poders per Sanitat

El ministre de Sanitat tindrà amplis poders per assegurar el subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública. Així, podrà impartir les ordres necessàries per assegurar el proveïment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats pel desproveïment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública. Igualment, podrà intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com la indústria farmacèutica.

Control central de totes les policies

Marlaska assumeix el control de policies autonòmiques. "Els integrants de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals quedaran sota les ordres directes de titular de el Ministeri de l'Interior, als efectes d'aquest Reial decret, en el que sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs poden imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa", diu el Reial Decret. En Govern avisa que "la ciutadania té el deure de col·laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions".

Mobilització de l'Exèrcit

El Govern podrà mobilitzar a les Forces Armades i a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) per garantir el subministrament alimentari durant el període d'estat d'alarma decretat per la crisi del coronavirus. Entre les mesures necessàries per garantir el subministrament alimentari s'inclou la possibilitat d'acordar la intervenció d'empreses o serveis.

Misses, casaments i funerals

El Govern ha condicionat la celebració de misses, casaments i funerals a tot Espanya a l'existència d'unes "mesures organitzatives" que evitin "aglomeracions" de tal manera que es garanteixi la distància de "almenys un metre" entre persones. Així es desprèn de Reial Decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus Covid-19, publicat aquest dissabte 14 de març.

Terminis processals i administratius

El Govern ha suspès els terminis processals per a tots els ordres jurisdiccionals i també els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic com a mesura per frenar l'expansió del coronavirus.permet moviments limitats restringits de manera individual en tot el país i entra en vigor aquesta mateixa nit, i no el dilluns. Les Forces de Seguretat i fins a la Forces Armades, si fos necessari seran les encarregades que es compleixi.