El sindicat UGT ha denunciat que, segons dades d'Eurostat, els treballadors espanyols estan a la cua en capacitats digitals, ja que el 19% de la força laboral afirma estar poc qualificada per fer ús de tecnologies digitals al seu lloc de treball. Es tracta d'una de les xifres més altes de tota la Unió Europea, el que, en opinió del sindicat, situa Espanya com una de les economies menys preparades per afrontar la transformació digital.

De fet, Espanya és el setè país de la UE amb un percentatge més alt de ciutadania que es considera digitalment incapacitada per realitzar la transformació digital. El percentatge espanyol és quatre punts inferior a la mitjana europea (15%) i se situa per sota de les dades de països com Alemanya, Regne Unit i Països Baixos, on el percentatge és la meitat que el d'Espanya. Per a UGT, en el context de l'actual de crisi del coronavirus, aquesta situació suposa «una gran paradoxa», ja que mentre s'està demanant a les empreses i a les administracions públiques que fomentin el teletreball com a mesura preventiva, la majoria de les empreses i treballadors no estan preparats per fer-ho.

«No és possible passar de la feina a l'oficina al teletreball si no és amb planificació i de forma progressiva. Cal invertir en digitalització i en formació específica, i el nostre país és a la cua d'Europa actualment», sosté el sindicat.

UGT adverteix que mentre el percentatge de persones amb dificultats per desenvolupar-se amb eines digitals a Espanya ha augmentat dos punts percentuals des de l'any 2017, la mitjana europea ha baixat dos punts. El sindicat denuncia que en els últims anys no s'han fet ni plans formatius massius ni s'han pres mesures per posar remei a aquesta situació.