El Govern de la Generalitat ha suspès la venda de tots els jocs de loteria de Catalunya a partir d'aquest dilluns a les cinc de la tarda i fins a nova data dins del paquet de mesures que es prenen per frenar l'expansió del coronavirus. L'executiu ha puntualitat que tots els bitllets comprats pels sortejos que han estat suspesos mantindran la validesa fins a la nova data de celebració i, per tant, s'hauran de conservar fins llavors. La caducitat del cobrament dels premis s'interromp i es reprendrà a la fi del període d'estat d'alarma, sumant els dies que quedaven pendents en el moment de la suspensió. També queden suspesos, a partir d'avui, els sortejos de tots els jocs, excepte els de l'Express, que ho seran a partir de demà, 17 de març.

El pagament de premis mitjançant els terminals situats en els punts de venda habituals també queda suspès durant la vigència de l'estat d'alarma. No obstant això, les entitats financeres concertades que romanguin obertes en virtut del Reial Decret, podran pagar els premis d'un import superior a 120 euros i fins a 150.000 euros, tret del cas de la Grossa, en què l'import dels premis que es pot cobrar a les entitats financeres és igual o superior a 50 euros.

Tenint en compte que el període de caducitat dels premis s'interromp, Loteries de Catalunya recomana esperar fins el final del període de vigència del Decret per anar a cobrar els premis.

Els usuaris que tinguin un compte online amb saldo positiu al seu compte moneder poden demanar en qualsevol moment el reemborsament de la quantitat disposada.