El Consell Comarcal del Berguedà ha reduït el servei de transport a demanda i també el de transport regular de viatgers per evitar la propagació del coronavirus. Quant al transport a demanda s'ha restringit a 1 única persona per viatge o bé a un màxim de 2 persones si són membres de la mateixa unitat familiar, en el cas de nens o persones dependents.

L'objectiu «és intentar mantenir, al màxim, la distància de seguretat entre taxista i passatger». Així mateix «es demana que només s'utilitzi el servei en casos de primera necessitat i per urgències. Si convé, és previst habilitar més d'un taxi simultàniament quan diverses persones de diferents unitats familiars requereixin un mateix viatge a la mateixa hora».