Mentre durin les mesures especial per evitar la propagació del coronavirus, queda clausurat l'aparcament en rotació dels pàrquings municipals (Quatre Cantons, Puigmercadal i Centre Històric).

Amb la mobilitat ja molt reduïda pel confinament massiu de la població, l'ús d'aquestes instal·lacions havia minvat molt els dar-rers dies.

A més, les zones d'estacionament limitat en superfície (zona blava i taronja) són lliures, de manera que no es considera necessari mantenir l'aparcament en rotació als aparcaments municipals. Els usuaris que hi aparquin en qualsevol de les modalitats d'abonament els podran utilitzar amb normalitat. L'alcalde, Valentí Ju-nyent, va signar ahir una nova resolució de serveis mínims per la qual s'estableix una reducció del personal que ha de personar-se als llocs de treball però es mantenen els serveis essencials. L'Ajuntament facilita que el teletreball des de casa, per tal que, més enllà dels serveis mínims, es pugui mantenir part de l'activitat.

El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és voluntari.