? Si el fet de cenyir-se a un horari regular és una bona indicació per als adults, «encara ho és més per als nens», apunta Pere Bonet. Diu que és important que entenguin que «no són unes vacances, sinó unes mesures per no posar-nos malalts», i diu que es pot aprofitar la circumstància que pares i fills possiblement passaran més hores junts del que és habitual «per mirar d'incrementar relacions».

En aquesta línia, David Gallardo també sosté que «no estan de vacances i, per tant, no han d'estar jugant ni mirant la tele tot el dia», i també defensa la necessitat d'imposar-los un horari semblant al de l'escola, i fer-los llegir, explicar-los contes, o fer-los omplir fitxes semblants a les que treballarien a l'aula.