Els últims dies s'ha detectat el pirateig dels continguts de diaris i revistes, i la seva difusió a través de les xarxes socials o de WhatsApp, fet que es tracta d'un delicte perseguible i penat. En concret es tracta d'un delicte contra la propietat intel·lectual i industrial, segons indiquen fonts jurídiques, que porta associades penes d'entre sis mesos i quatre anys de presó, així com una multa de dotze a vint-i-quatre mesos. Incorren en ell les persones que realitzen la difusió il·legal del diari, tant la que duu a terme el primer enviament dels continguts com aquells que van reexpedint-lo als seus diferents contactes, moltes vegades sense saber que es tracta d'un delicte.